Продавам промишлен имот гр.Горна Оряховица

ЦЕНА : По Договаряне

ПЛОЩ : Земя – 13 000 кв.м / РЗП – 3 030 кв.м

Ref.No. 204

Запитване / Inquiry :
housefriends911@gmail.com; evgeni_mitev@friendshouse.bg
+359 889 944 793

FRIENDS HOUSE  предлага за продажба производствена складова база с площ  от 13 000 кв.м и съществуващият в него сграден фонд  от 3 030 кв.м  ( промишлени сгради  съответно със застроена площ  от 800 кв.м – действащо тухлено хале, и 2 сгради на груб строеж съответно с РЗП – 1 130 кв.м и РЗП – 1 100 кв.м.  Имотът е в промишлена зона,  непосредствено на границата с гр.Горна Оряховица. Базата е напълно самостоятелна , разделена на 4-ри сектора и при желание има възможност да се закупят както заедно, така и поотделно ! Това предоставя възможност за конфигурация на имот според  нужните за целта параметри. Гр.Горна Оряховица е географски център на България. Имайки в предвид локацията , наличието на ЖП превоз и международно товарно летище, специализирано в карго полети, това е едно изгодно предложение за бизнес инвестиция, за нов или разширяване на съществуващ бизнес. FRIENDS HOUSE  разпола с пълната документация ,скици  и план на обекта, включително и с готови  ценови оферти за отделните сгради и постройки. Оглед и договаряне на цени и условия се извършват директно със собственика !

Продавам промишлено помещение гр.Велико Търново

ЦЕНА : 311 000 Евро

ПЛОЩ : ЗП – 440 кв.м / Двор – 5 978 кв.м

Ref.No. 207

Запитване / Inquiry :
housefriends911@gmail.com; evgeni_mitev@friendshouse.bg
+359 889 944 793

FRIENDS HOUSE  предлага за продажба урегулиран поземлен имот  за производствена  дейност в промишлена зона Юг на гр.Велико Търново . Парцелът е с площ от  5 978 кв.м. Базата е напълно самостоятелна с прилежащ сграден фонд  (производствена складова база )  със ЗП от 388 кв.м и 2-ра промишлена сграда на 2 етажа с РЗП – 52 кв.м. Имотът е  с лице на 2 асфалтирани улици, канализация, улично осветление, газификация, електрификация и водоснабдяване. Разположен е в промишлена зона в съседство с много действащи производствени и складови предприятия и на пешеходно разстояние от централната част на града. Добра инфраструктура, осигуряваща  безпроблемен целогодишен достъп по асфалтов път. FRIENDS HOUSE  разпола с пълната документация, скици  и план на обекта. Ref.No.207

ПРОДАВАМ ПРОМ.ПОМЕЩЕНИЕ гр.Горна Оряховица

ЦЕНА : 495 000 Евро

ПЛОЩ : ЗП – 1 450 кв.м / Земя – 3 340 кв.м

Ref.No. 205

Запитване / Inquiry :
housefriends911@gmail.com; evgeni_mitev@friendshouse.bg
+359 889 944 793

FRIENDS HOUSE  предлага за продажба производствена складова база с площ  от 3 340 кв.м и съществуващият в него сграден фонд  от 2 промишлени сгради  съответно със застроена площ  от 700 кв.м и 750 кв.м ( обща застроена площ – 1450 кв.м ) при цена от 495 000 евро.  Имотът е в промишлена зона,  непосредствено на границата с гр.Горна Оряховица.

Базата е напълно самостоятелна и при желание има възможност да се закупят още площи – земя и сгради, и самостоятелният имот да се разшири до нужните за целта параметри.

Гр.Горна Оряховица е географски център на България.Имайки в предвид локацията , наличието на ЖП превоз и международно товарно летище, специализирано в карго полети, това е едно изгодно предложение за бизнес инвестиция, за нов или разширяване на съществуващ бизнес. FRIENDS HOUSE  разпола с пълната документация ,скици  и план на обекта, включително и с готови  ценови оферти за отделните сгради и постройки. Оглед и договаряне на цени и условия се извършват директно със собственика ! Ref.No: 205

Промишлено Предприятие гр.Горна Оряховица

ЦЕНА : 3 000 000 Евро

ЗП : 8 461 кв.м / Земя : 43 342 кв.м

Ref.No: 107

Запитване / Inquiry :
housefriends911@gmail.com; evgeni_mitev@friendshouse.bg
+359 889 944 793

FRIENDS HOUSE  предлага за продажба производствена складова база

с площ на поземления имот от 43 342 кв.м в едно с прилежащият сграден

фонд със ЗП от  8 461 кв.м. Базата е напълно самостоятелна

и е подходяща за всякакъв вид производствено – складова дейност.

Състои се от: производствени халета – 1 голямо с височина 12,40 м оборудвано с мостов кран (5,60 м.) и 4 малки, административно-битова сграда, столова, кафе-сладкарница, складове, сервизни помещения, 2 КПП-та, трафопост и др. Имотът е разположен в промишлена зона в съседство с много действащи производствени и складови предприятия и на пешеходно разстояние от централната част на града. Добра инфраструктура, осигуряваща  безпроблемен целогодишен достъп. Имайки в предвид локацията и наличието на международно летище, специализирано в карго полети, това е едно изгодно предложение за бизнес инвестиция за нов или разширяване на съществуващ бизнес. Имотът  има възможност да бъде и разпродаден на отделни модули  съответно с прилежаща към тях земя по желание на клиента. Цените са в зависимост от обекта и са на кв.м от 230-280 евро / кв.м застроена площ, и  28 евро / кв.м  за земя. Цената е без включен  ДДС.  FRIENDS HOUSE  разпола с пълната документация ,скици  и план на обекта, включително и с готови  ценови оферти за отделните сгради и постройки. Ref.No: 107

FRIENDS HOUSE offers a production warehouse for sale with a land property area of 43 342 sq.m in one with the adjacent building fund with built-up area of  ​​8 461 sq.m. The base is completely independent and is suitable for any type of production and storage. It consists of: production halls – a large one with a height of 12.40m, equipped with a bridge crane (5.60 m.) аnd 4 small ones; an administrative-residential building, canteen, coffee shop, warehouses, service rooms, 2 check points, substation, etc. The property is located in an industrial area next to many operating production and storage facilities and within walking distance of the city center. Good infrastructure, providing seamless year-round access. Given the location and availability of an international airport, specialized in cargo flights, this is a profitable investment proposal for a new business or for expansion of an existing business. The property has the opportunity to be sold in separate modules with the respectively adjacent land at the request of the client.

The prices depend on the site and are calculated per sq.m: 230-280 euro/sq.m built-up area, and 28 euro/sq.m for land. The price does not include VAT.

FRIENDS HOUSE has complete documentation, sketches and plan of the property, including prepared price offers for the individual buildings and structures. Ref.No: 107