Продавам склад гр.Горна Оряховица

Цена: 1 315 154 Евро

Площ: Земя – 21 046 кв.м

ЗП – Сграден фонд – 3 234 кв.м

Ref.No. 237 кв.м

Запитване / Inquiry :
housefriends911@gmail.com; evgeni_mitev@friendshouse.bg
+359 889 944 793

ЕКСКЛУЗИВ. FRIENDS HOUSE  предлага за продажба промишлен обект  с площ  от  21 046 кв.м дворна част и съществуващата в него производственно-складова база със  застроен сграден фонд от  3 234 кв.м. Имотът е в промишлена зона,  непосредствено на входа на гр.Горна Оряховица. Базата е напълно самостоятелна и е конфигурирана от 6 самостоятелни обекта. Разполага  със самостоятелно ел.захранване, водоснобдяване и  канализация. Гр.Горна Оряховица е географски център на България. Имотът се намира на 1 км от летището, с лице на  ул.Свети княз Борис I. Имайки в предвид локацията , наличието на ЖП превоз и международно пасажерско и товарно летище, това е едно изгодно предложение за бизнес инвестиция, за нов или разширяване на съществуващ бизнес. FRIENDS HOUSE  разпола с пълната документация ,скици  и план на обекта, включително и с готови  ценови оферти за съседните имоти. Към момента базата е с наематели. За въпроси и огледи, моля пишете на посоченият е-мейл : housefriends 911@gmail.com,  или се свържете по телефона. Ref.No: 237

Warehouse for sale in the city of Gorna Oryahovitsa, Bulgaria / Продавам склад гр.Горна Оряховица

PRICE / Цена: 74 046 евро

AREA / Площ: 1 722 кв.м

CONSTRUCTION / ЗП – Сграда – 127 кв.м

Ref.No. 235

Запитване / Inquiry :


housefriends911@gmail.com; +359 889 944 793

…………………………………………………………………………………………………………………..

EXCLUSIVE. FRIENDS HOUSE offers for sale an industrial site with an area of ​​1,722 sq.m. yard part and the existing storage facility with a storage area of ​​127 sq.m. ( Object No.5 ). The property is in an industrial zone, immediately on the border with the town of Gorna Oryahovitsa. The base is completely independent. facing 27 meters on the main street.” St. Prince Boris 1” There is an opportunity to purchase some of the 2 neighboring bases bordering the site (No.4 and No.6), both together and separately! Electricity, water, sewage. This provides an opportunity to configure a property according to the parameters needed for the purpose. Gorna Oryahovitsa is the geographical center of Bulgaria. The property is located 1 km from the airport. Taking into account the location, the availability of railway transport and an international passenger and cargo airport, this is a profitable proposition for a business investment, for a new or expansion of an existing business. FRIENDS HOUSE received the complete documentation, sketches and plan of the site, including ready-made price offers for the neighboring properties. For questions and inspections, please write to the indicated e-mail or contact by phone. Ref.No: 235

……………………………………………………………………………………………………………………..

ЕКСКЛУЗИВ. FRIENDS HOUSE  предлага за продажба промишлен обект  с площ  от  1 722 кв.м  дворна част и съществуващата в него складова база със  ЗП – 127 кв.м. ( Обект No.5 ). Имотът е в промишлена зона, непосредствено на границата с гр.Горна Оряховица. Базата е напълно самостоятелна. с лице  27 метра на гл.ул.” Св.княз Борис 1 ” Има възможност да се закупят и някои от съседните 2 бази граничещи с обекта  (No.4 и No.6 ), както заедно, така и поотделно ! Ток, вода, канализация. Това предоставя възможност за конфигурация на имот според  нужните за целта параметри. Гр.Горна Оряховица е географски център на България. Имотът се намира на 1 км от летището. Имайки в предвид локацията , наличието на ЖП превоз и международно пасажерско и товарно летище, това е едно изгодно предложение за бизнес инвестиция, за новили разширяване на съществуващ бизнес. FRIENDS HOUSE  разполага с пълната документация ,скици  и план на обекта, включително и с готови  ценови оферти за съседните имоти. За въпроси и огледи, моля пишете на посоченият е-мейл : housefriends 911@gmail.com,  или се свържете по телефона. Ref.No: 235

……………………………………………………………………………………………………………………………

Warehouse for sale in Gorna Oryahovitsa city, Bulgaria / Продавам склад гр.Горна Оряховица

PRICE / Цена: 427 438 Евро

AREA / Площ: 4 266 кв.м

CONSTRUCTION / ЗП – Сграда – 814 кв.м

Ref.No. 234

Запитване / Inquiry :


housefriends911@gmail.com; +359 889 944 793

…………………………………………………………………………………………………………………….

EXCLUSIVE. FRIENDS HOUSE offers for sale an industrial

site with an area of ​​4,266 sq.m. yard part and the existing

production-warehouse base with 814 sq.m. ( Object No. 4 ).

The property is in an industrial zone, immediately on the

border with the town of Gorna Oryahovitsa. The base is

completely independent. There is an opportunity to

purchase some of the 3 neighboring bases bordering the site

(No.2, No.3 and No.5), both together and separately!

Electricity, water, sewage. This provides an opportunity to

configure a property according to the parameters needed for

the purpose. Gorna Oryahovitsa is the geographical center

of Bulgaria. The property is located 1 km from the airport,

facing Sveti Knyaz Boris I Street. Considering the location,

the availability of railway transport and an international

passenger and cargo airport, this is a profitable proposition

for a business investment. for new or expanding existing

business. FRIENDS HOUSE received the complete

documentation, sketches and plan of the site, including

ready-made price offers for the neighboring properties. For

questions and inspections, please write to e-mail or contact

by phone. Ref.No: 234

…………………………………………………………………………………………………………………………

ЕКСКЛУЗИВ. FRIENDS HOUSE  предлага за продажба

промишлен обект  с площ  от    4 266 кв.м дворна част и

съществуващата в него производственно-складова база

със  ЗП – 814 кв.м. ( Обект No.4 ). Имотът е в

промишлена зона,  непосредствено на границата с

гр.Горна Оряховица. Базата е напълно самостоятелна. 

Има възможност да се закупят и някои от съседните 3

бази граничещи с обекта  (No.2 ,No.3 и  No.5 ), както

заедно, така и поотделно ! Ток, вода, канализация. Това

предоставя възможност за конфигурация на имот

според  нужните за целта параметри. Гр.Горна

Оряховица е географски център на България. Имотът се

намира на 1 км от летището, с лице на  ул.Свети княз

Борис I. Имайки в предвид локацията , наличието на

ЖП превоз и международно пасажерско и товарно

летище, това е едно изгодно предложение за бизнес

инвестиция, за нов или разширяване на съществуващ

бизнес. FRIENDS HOUSE  разпола с пълната

документация ,скици  и план на обекта, включително и

с готови  ценови оферти за съседните имоти. Към

момента базата е с наематели.За въпроси и огледи,

моля пишете на посоченият е-мейл : housefriends

911@gmail.com,  или се свържете по телефона. Ref.No:

234

………………………………………………………………………………………………………………………………

Warehouse for sale in the city of Gorna Oryahovitsa, Bulgaria / Продавам склад гр.Горна Оряховица

PRICE / Цена: 222 126 Евро

AREA / Площ: 3 234 кв.м

CONSTRUCTION / ЗП – Сграда – 1 132 кв.м

Ref.No. 232

Запитване / Inquiry :


housefriends911@gmail.com; +359 889 944 793

………………………………………………………………………………………………………………………

EXCLUSIVE. FRIENDS HOUSE offers for sale an industrial

site with an area of ​​3,234 sq.m., yard part and the existing

production and warehouse base with a floor area of ​​1,132

sq.m. (Object No.2). The property is in an industrial zone,

immediately on the border with the town of Gorna

Oryahovitsa. The base is completely independent. There is

an opportunity to purchase some of the 2 neighboring bases

bordering the site (No.4 and No.5), both together and

separately! Electricity, water, sewage. This provides an

opportunity to configure a property according to the

parameters needed for the purpose. Gorna Oryahovitsa is

the geographical center of Bulgaria. The property is located

1 km from the airport, and access is via an asphalt road

from Sveti Knyaz Boris I Street. Bearing in mind the location,

the availability of railway transport and an international

passenger and cargo airport, this is a profitable proposition

for a business investment. for new or expanding existing

business. FRIENDS HOUSE received the complete

documentation, sketches and plan of the site, including

ready-made price offers for the neighboring properties. For

questions and inspections, please write to e-mail or contact

by phone. Ref.No: 232

………………………………………………………………………………………………………………………

ЕКСКЛУЗИВ. FRIENDS HOUSE  предлага за продажба

промишлен обект  с площ  от 3 234 кв.м дворна част и

съществуващата в него производственно-складова база

със  ЗП – 1 132 кв.м. ( Обект No.2 ). Имотът е в

промишлена зона,  непосредствено на границата с

гр.Горна Оряховица. Базата е напълно самостоятелна. 

Има възможност да се закупят и някои от съседните 2

бази граничещи с обекта  (No.4 и No.5 ), както заедно,

така и поотделно ! Ток, вода, канализация. Това

предоставя възможност за конфигурация на имот

според  нужните за целта параметри. Гр.Горна

Оряховица е географски център на България. Имотът се

намира на 1 км от летището, и достъпът е по асфалтов

път от  ул.Свети княз Борис I.Имайки в предвид

локацията , наличието на ЖП прелез и международно

пасажерско и товарно летище, това е едно изгодно

предложение за бизнес инвестиция, за нов или

разширяване на съществуващ бизнес. FRIENDS HOUSE 

разполага с пълната документация ,скици  и план на

обекта, включително и с готови  ценови оферти за

съседните имоти. За въпроси и огледи, моля пишете на

посоченият е-мейл : housefriends 911@gmail.com,  или се

свържете по телефона. Ref.No: 232

………………………………………………………………………………………………………………………………