Warehouse – production facility for sale, city of Gorna Oryahovitsa, Bulgaria Продавам производствена складова база, гр.Горна Оряховица


Warning: unserialize() expects parameter 1 to be string, array given in /home/frie4qwv/public_html/wp-content/plugins/ultimate-social-media-icons/libs/controllers/sfsiocns_OnPosts.php on line 401

PRICE / ЦЕНА: 476 000 Евро

CONSTRUCTION / ЗП – 1 719 кв.м

AREA / ПЛОЩ – 4 893 кв.м

Ref.No. 225

Запитване / Inquiry :


housefriends911@gmail.com; +359 889 944 793

…………………………………………………………………………………………………………….

EXCLUSIVE. FRIENDS HOUSE offers for sale a production warehouse with an area of ​​4,893 sq.m. and the existing building in it – a production workshop with a built-up area of ​​1,719 sq.m. It is heated with radiant gas heating. Free from machines. The building was built in 1975 – the structure is monolithic, reinforced concrete girders, columns and slabs. Fences and partition walls are made of brickwork. The roof of the building is pitched – a reinforced concrete slab, covered with LT sheet metal. The joinery is wooden. Very good condition of the building – no violations of structural elements and facade. The height to the beams is 4 m. The property is in an industrial zone, right on the border with the town of Gorna Oryahovitsa. The base is completely independent and, if desired, it is possible to purchase more areas – land and buildings, and to expand the independent property to the necessary parameters. The town of Gorna Oryahovitsa is the geographical center of Bulgaria. Bearing in mind the location, the availability of railway transport and an international cargo airport specialized in cargo flights, this is a profitable proposition for a business investment, for a new or expansion of an existing business. FRIENDS HOUSE has the complete documentation, sketches and plan of the site, including ready-made price offers for the individual buildings and structures. Inspection and negotiation of prices and conditions are carried out directly with the owner! Ref.No: 225

…………………………………………………………………………………………………………………………..

ЕКСКЛУЗИВ.FRIENDS HOUSE  предлага за продажба производствена складова база с площ  от 4 893 кв.м  и съществуващата в него сграда – производствен цех със застроена площ от  1 719 кв.м.  Отоплява се с лъчисто газово отопление. Освободено от машини. Сградата е построена 1975 – конструкцията е монолитна, стоманобетонови пояси, колони и плочи. Оградни и преграждащи стени са от тухлена зидария. Покрива на сградата е скатен – стоманобетонна плоча, покрит с  LT ламарина. Дограмата е дървена. Много добро състояние на сградата – без нарушения на конструктивни елементи и фасада. Височината  до гредите е  4 м. Имотът е в промишлена зона,  непосредствено на границата с гр.Горна Оряховица.  Базата е напълно самостоятелна и при желание има възможност да се закупят още площи – земя и сгради, и самостоятелният имот да се разшири до нужните за целта параметри. Гр.Горна Оряховица е географски център на България.Имайки в предвид локацията , наличието на ЖП превоз и международно товарно летище, специализирано в карго полети, това е едно изгодно предложение за бизнес инвестиция, за нов или разширяване на съществуващ бизнес. FRIENDS HOUSE  разполага с пълната документация ,скици  и план на обекта, включително и с готови  ценови оферти за отделните сгради и постройки.  Оглед и договаряне на цени и условия се извършват директно със собственика !  Ref.No: 225

Вашият коментар