Продавам склад гр.Горна Оряховица

Цена: 1 315 154 Евро Площ: Земя – 21 046 кв.м ЗП – Сграден фонд – 3 234 кв.м Ref.No. 237 кв.м Запитване / Inquiry : housefriends911@gmail.com; evgeni_mitev@friendshouse.bg +359 889 944 793 ЕКСКЛУЗИВ. FRIENDS HOUSE  предлага за продажба промишлен обект  с площ  от  21 046 кв.м дворна част и съществуващата в него производственно-складова база със  застроен сграден …

Продавам склад гр.Горна Оряховица

Цена: 74 046 евро Площ: Земя – 1 722 кв.м ЗП – Сграда – 127 кв.м Ref.No. 235 Запитване / Inquiry : housefriends911@gmail.com; evgeni_mitev@friendshouse.bg +359 889 944 793 ЕКСКЛУЗИВ. FRIENDS HOUSE  предлага за продажба промишлен обект  с площ  от  1 722 кв.м  дворна част и съществуващата в него складова база със  ЗП – 127 кв.м. …

Продавам склад гр.Горна Оряховица

Цена: 427 438 Евро Площ: Земя – 4 266 кв.м ЗП – Сграда – 814 кв.м Ref.No. 234 Запитване / Inquiry : housefriends911@gmail.com; evgeni_mitev@friendshouse.bg +359 889 944 793 ЕКСКЛУЗИВ. FRIENDS HOUSE  предлага за продажба промишлен обект  с площ  от    4 266 кв.м дворна част и съществуващата в него производственно-складова база със  ЗП – 814 кв.м. …

Продавам склад гр.Горна Оряховица

Цена: 222 126 Евро Площ: Земя – 3 234 кв.м ЗП – Сграда – 1 132 кв.м Ref.No. 232 Запитване / Inquiry : housefriends911@gmail.com; evgeni_mitev@friendshouse.bg +359 889 944 793 ЕКСКЛУЗИВ. FRIENDS HOUSE  предлага за продажба промишлен обект  с площ  от 3 234 кв.м дворна част и съществуващата в него производственно-складова база със  ЗП – 1 132 …

Продавам склад гр.Карнобат

ЦЕНА: 303 200 Евро ПЛОЩ: Земя – 9 665 кв.м / ЗП – 715 кв.м Ref.No. 209 Запитване / Inquiry : housefriends911@gmail.com; evgeni_mitev@friendshouse.bg +359 889 944 793 ЕКСКЛУЗИВ. FRIENDS HOUSE  предлага за продажба производствена складова база, в промишлена зона на гр. Карнобат. Базата е напълно самостоятелна, разположена на площ от 9 665 кв.м, и с …

Продавам склад гр.Карнобат

ЦЕНА: 299 100 Евро ПЛОЩ: 6 841 кв.м / ЗП – 730 кв.м Ref.No. 210 Запитване / Inquiry : housefriends911@gmail.com; evgeni_mitev@friendshouse.bg +359 889 944 793 ЕКСКЛУЗИВ. FRIENDS HOUSEпредлага за продажба производствена складова база, в промишлена зона на гр. Карнобат. Базата е напълно самостоятелна, разположена на площ от 6 841 кв.м, и с прилежащ сграден фонд …

Продавам склад гр.Горна Оряховица

ЦЕНА: 495 000 Евро ПЛОЩ: 3 340 кв.м / ЗП – 1 450 кв.м Ref.No. 205 Запитване / Inquiry : housefriends911@gmail.com; evgeni_mitev@friendshouse.bg +359 889 944 793 FRIENDS HOUSE  предлага за продажба производствена складова база с площ  от 3 340 кв.м и съществуващият в него сграден фонд  от 2 промишлени сгради  съответно със застроена площ  от 700 …

Продавам склад гр.Карнобат

ЦЕНА: 753 150 Евро ПЛОЩ: Земя – 6 671 кв.м / ЗП – 2 160 кв.м Ref.No. 211 Запитване / Inquiry : housefriends911@gmail.com; evgeni_mitev@friendshouse.bg +359 889 944 793 ЕКСКЛУЗИВ. FRIENDS HOUSE предлага за продажба производствена складова база, в промишлена зона на гр. Карнобат. Базата е напълно самостоятелна, разположена на площ от 6 671 кв.м, и …

Продавам склад гр.Разград

ЦЕНА: 1 152 200 Евро ПЛОЩ: Земя – 12 210 кв.м / ЗП – 2 700 кв.м Ref.No. 215 Запитване / Inquiry : housefriends911@gmail.com; evgeni_mitev@friendshouse.bg +359 889 944 793 ЕКСКЛУЗИВ.НАМАЛЕНА ЦЕНА. FRIENDS HOUSE  предлага за продажба производствена складова база, в промишлена зона на гр. Разград. Базата е напълно самостоятелна, разположена на площ от 12 210 …

Продавам склад гр.Карнобат

ЦЕНА: 1 214 000 Евро ПЛОЩ: Земя – 14 193 кв.м / ЗП – 6 271 кв.м Ref.No. 212 Запитване / Inquiry : housefriends911@gmail.com; evgeni_mitev@friendshouse.bg +359 889 944 793 ЕКСКЛУЗИВ. FRIENDS HOUSEпредлага за продажба производствена складова база, в промишлена зона на гр. Карнобат. Базата е напълно самостоятелна, разположена на площ от 14 193 кв.м, и …