Продавам склад гр.Горна Оряховица

Цена: 1 315 154 Евро

Площ: Земя – 21 046 кв.м

ЗП – Сграден фонд – 3 234 кв.м

Ref.No. 237 кв.м

Запитване / Inquiry :
housefriends911@gmail.com; evgeni_mitev@friendshouse.bg
+359 889 944 793

ЕКСКЛУЗИВ. FRIENDS HOUSE  предлага за продажба промишлен обект  с площ  от  21 046 кв.м дворна част и съществуващата в него производственно-складова база със  застроен сграден фонд от  3 234 кв.м. Имотът е в промишлена зона,  непосредствено на входа на гр.Горна Оряховица. Базата е напълно самостоятелна и е конфигурирана от 6 самостоятелни обекта. Разполага  със самостоятелно ел.захранване, водоснобдяване и  канализация. Гр.Горна Оряховица е географски център на България. Имотът се намира на 1 км от летището, с лице на  ул.Свети княз Борис I. Имайки в предвид локацията , наличието на ЖП превоз и международно пасажерско и товарно летище, това е едно изгодно предложение за бизнес инвестиция, за нов или разширяване на съществуващ бизнес. FRIENDS HOUSE  разпола с пълната документация ,скици  и план на обекта, включително и с готови  ценови оферти за съседните имоти. Към момента базата е с наематели. За въпроси и огледи, моля пишете на посоченият е-мейл : housefriends 911@gmail.com,  или се свържете по телефона. Ref.No: 237

Продавам склад гр.Горна Оряховица

Цена: 74 046 евро

Площ: Земя – 1 722 кв.м

ЗП – Сграда – 127 кв.м

Ref.No. 235

Запитване / Inquiry :
housefriends911@gmail.com; evgeni_mitev@friendshouse.bg
+359 889 944 793

ЕКСКЛУЗИВ. FRIENDS HOUSE  предлага за продажба промишлен обект  с площ  от  1 722 кв.м  дворна част и съществуващата в него складова база със  ЗП – 127 кв.м. ( Обект No.5 ). Имотът е в промишлена зона, непосредствено на границата с гр.Горна Оряховица. Базата е напълно самостоятелна. с лице  27 метра на гл.ул.” Св.княз Борис 1 ” Има възможност да се закупят и някои от съседните 2 бази граничещи с обекта  (No.4 и No.6 ), както заедно, така и поотделно ! Ток, вода, канализация. Това предоставя възможност за конфигурация на имот според  нужните за целта параметри. Гр.Горна Оряховица е географски център на България. Имотът се намира на 1 км от летището. Имайки в предвид локацията , наличието на ЖП превоз и международно пасажерско и товарно летище, това е едно изгодно предложение за бизнес инвестиция, за нов или разширяване на съществуващ бизнес. FRIENDS HOUSE  разпола с пълната документация ,скици  и план на обекта, включително и с готови  ценови оферти за съседните имоти. За въпроси и огледи, моля пишете на посоченият е-мейл : housefriends 911@gmail.com,  или се свържете по телефона. Ref.No: 235

Продавам склад гр.Горна Оряховица

Цена: 222 126 Евро

Площ: Земя – 3 234 кв.м

ЗП – Сграда – 1 132 кв.м

Ref.No. 232

Запитване / Inquiry :
housefriends911@gmail.com; evgeni_mitev@friendshouse.bg
+359 889 944 793

ЕКСКЛУЗИВ. FRIENDS HOUSE  предлага за продажба промишлен обект  с площ  от 3 234 кв.м дворна част и съществуващата в него производственно-складова база със  ЗП – 1 132 кв.м. ( Обект No.2 ). Имотът е в промишлена зона,  непосредствено на границата с гр.Горна Оряховица. Базата е напълно самостоятелна.  Има възможност да се закупят и някои от съседните 2 бази граничещи с обекта  (No.4 и No.5 ), както заедно, така и поотделно ! Ток, вода, канализация. Това предоставя възможност за конфигурация на имот според  нужните за целта параметри. Гр.Горна Оряховица е географски център на България. Имотът се намира на 1 км от летището, и достъпът е по асфалтов път от  ул.Свети княз Борис I.Имайки в предвид локацията , наличието на ЖП прелез и международно пасажерско и товарно летище, това е едно изгодно предложение за бизнес инвестиция, за нов или разширяване на съществуващ бизнес. FRIENDS HOUSE  разполага с пълната документация ,скици  и план на обекта, включително и с готови  ценови оферти за съседните имоти. За въпроси и огледи, моля пишете на посоченият е-мейл : housefriends 911@gmail.com,  или се свържете по телефона. Ref.No: 232

Продавам склад гр.Карнобат

ЦЕНА: 303 200 Евро

ПЛОЩ: Земя – 9 665 кв.м / ЗП – 715 кв.м

Ref.No. 209

Запитване / Inquiry :
housefriends911@gmail.com; evgeni_mitev@friendshouse.bg
+359 889 944 793

ЕКСКЛУЗИВ. FRIENDS HOUSE  предлага за продажба производствена складова база, в промишлена зона на гр. Карнобат. Базата е напълно самостоятелна, разположена на площ от 9 665 кв.м, и с прилежащ сграден фонд със ЗП – 715 кв.м, представляващ производствени халета, складови помещения. Имотът е разположен в промишлена зона, в непосредствена близост до товарна гара, в съседство с много действащи производствени и складови предприятия, в близост до централната част на града. Добра инфраструктура, осигуряваща безпроблемен и целогодишен достъп.  Относно районът – може да бъдат закупени допълнително площи по избор на клиента според необходимостта и естеството на дейността, заедно със съществуващият застроен сграден фонд, както и земя като площ колкото е необходима.  Целият район и пътищата за достъп до складовете и около тях е опасан от бетонни пътища ( видимо на снимките ), а също и терени с голяма свободна площ за развъртане на камиони, тирове и др. колесна техника. Базата е напълно автономна, има изграден собствен трафопост, разполага с всички необходими комуникации и е присъединена към канализация. Изключително подходяща като бизнес инвестиция, за развиването на нов или разширяването на съществуващ  бизнес, за логистична дейност, ТИР паркинг и други дейности. FRIENDS HOUSE разпола с пълната документация, скици и план на обекта. За въпроси и огледи, моля пишете на посоченият е-мейл. Оглед и договаряне на цени и условия се извършват директно със собственика! Ref.No: 209

EXCLUSIVE. FRIENDS HOUSE  offers for sale a production warehouse in an industrial area of ​​Karnobat. The base is completely self-contained, located on an area of ​​9,665 sq.m., and with an adjacent building stock with a total area of ​​715 sq.m., representing production sheds, warehouses. The property is located in an industrial area, in close proximity to a freight station, adjacent to many active manufacturing and warehousing enterprises, close to the central part of the city. Good infrastructure providing hassle-free and year-round access. Regarding the area – additional areas can be purchased according to the customer’s choice according to the need and nature of the activity, together with the existing built-up building fund, as well as land as an area as needed. The entire area and the access roads to and around the warehouses are surrounded by concrete roads (visible in the photos), as well as terrains with a large free area for rolling out trucks, trailers, etc. wheeled machinery. The base is completely autonomous, has its own substation, has all the necessary communications and is connected to a sewer. Extremely suitable as a business investment, for the development of a new or the expansion of an existing business, for logistics activity, TIR parking and other activities. FRIENDS HOUSE received the complete documentation, sketches and site plan. For questions and views, please write to the indicated e-mail. Inspection and negotiation of prices and conditions are carried out directly with the owner! Ref.No: 209

Продавам склад гр.Карнобат

ЦЕНА: 299 100 Евро

ПЛОЩ: 6 841 кв.м / ЗП – 730 кв.м

Ref.No. 210

Запитване / Inquiry :
housefriends911@gmail.com; evgeni_mitev@friendshouse.bg
+359 889 944 793

ЕКСКЛУЗИВ. FRIENDS HOUSEпредлага за продажба производствена складова база, в промишлена зона на гр. Карнобат. Базата е напълно самостоятелна, разположена на площ от 6 841 кв.м, и с прилежащ сграден фонд със ЗП – 1000 кв.м, представляващ производствени халета, складови помещения. Имотът е разположен в промишлена зона, в непосредствена близост до товарна гара, в съседство с много действащи производствени и складови предприятия, в близост до централната част на града. Добра инфраструктура, осигуряваща безпроблемен и целогодишен достъп.  Относно районът – може да бъдат закупени допълнително площи по избор на клиента според необходимостта и естеството на дейността, заедно със съществуващиятзастроен сграден фонд, както и земя като площ колкото е необходима. Целият район и пътищата за достъп до складовете и около тях е опасан отбетонни пътища ( видимо на снимките ), а също и терени с голяма свободнаплощ за развъртане на камиони, тирове и др. колесна техника. Базата е напълно автономна, разполага с всички необходими комуникации и е присъединена към канализация. Към момента базата е с наематели. FRIENDS HOUSE разпола с пълната документация, скици и план на обекта. За въпроси и огледи, моля пишете на посоченият е-мейл. Оглед и договаряне на цени и условия се извършват директно със собственика! Ref.No: 210

EXCLUSIVE. FRIENDS HOUSE offers for sale a production warehouse in an industrial area of ​​Karnobat. The base is completely self-contained, located on an area of ​​6,841 sq.m., and with an adjacent building fund with a floor area of ​​1,000 sq.m., representing production halls, warehouses. The property is located in an industrial area, in close proximity to a freight station, adjacent to many active manufacturing and warehousing enterprises, close to the central part of the city. Good infrastructure providing hassle-free and year-round access. Regarding the area – additional areas can be purchased according to the customer’s choice according to the need and nature of the activity, together with the existing built-up building fund, as well as land as an area as needed. The entire area and the access roads to and around the warehouses are surrounded by concrete roads (visible in the photos), as well as terrains with a large free area for rolling out trucks, trailers, etc. wheeled machinery. The base is completely autonomous, has all the necessary communications and is connected to a sewer. The base is currently tenanted. FRIENDS HOUSE received the complete documentation, sketches and site plan. For questions and views, please write to the indicated e-mail. Inspection and negotiation of prices and conditions are carried out directly with the owner! Ref.No: 210 – Sketches and site plan.

Продавам склад гр.Горна Оряховица

ЦЕНА: 495 000 Евро

ПЛОЩ: 3 340 кв.м / ЗП – 1 450 кв.м

Ref.No. 205

Запитване / Inquiry :
housefriends911@gmail.com; evgeni_mitev@friendshouse.bg
+359 889 944 793

FRIENDS HOUSE  предлага за продажба производствена складова база с площ  от 3 340 кв.м и съществуващият в него сграден фонд  от 2 промишлени сгради  съответно със застроена площ  от 700 кв.м и 750 кв.м ( обща застроена площ – 1450 кв.м ) при цена от 495 000 евро.  Имотът е в промишлена зона,  непосредствено на границата с гр.Горна Оряховица. Базата е напълно самостоятелна и при желание има възможност да се закупят още площи – земя и сгради, и самостоятелният имот да се разшири до нужните за целта параметри.Гр.Горна Оряховица е географски център на България.Имайки в предвид локацията , наличието на ЖП превоз и международно товарно летище, специализирано в карго полети, това е едно изгодно предложение за бизнес инвестиция, за нов или разширяване на съществуващ бизнес. FRIENDS HOUSE  разпола с пълната документация ,скици  и план на обекта, включително и с готови  ценови оферти за отделните сгради и постройки. Оглед и договаряне на цени и условия се извършват директно със собственика ! Ref.No: 205

FRIENDS HOUSE offers for sale a production warehouse with an area of ​​3,340 sq.m and the existing building stock of 2 industrial buildings with a built-up area of ​​700 sq.m and 750 sq.m respectively (total built-up area – 1450 sq.m) at a price of 495,000 euros. The property is in an industrial zone, immediately on the border with the town of Gorna Oryahovitsa. The base is completely independent and, if desired, it is possible to purchase more areas – land and buildings, and to expand the independent property to the necessary parameters.The town of Gorna Oryahovitsa is the geographical center of Bulgaria. Bearing in mind the location, the availability of railway transport and an international cargo airport specialized in cargo flights, this is a profitable proposition for a business investment, for a new or expansion of an existing business. FRIENDS HOUSE received the complete documentation, sketches and plan of the site, including ready-made price offers for the individual buildings and structures. Inspection and negotiation of prices and conditions are carried out directly with the owner! Ref.No: 205

Продавам склад гр.Карнобат

ЦЕНА: 753 150 Евро

ПЛОЩ: Земя – 6 671 кв.м / ЗП – 2 160 кв.м

Ref.No. 211

Запитване / Inquiry :
housefriends911@gmail.com; evgeni_mitev@friendshouse.bg
+359 889 944 793

ЕКСКЛУЗИВ. FRIENDS HOUSE предлага за продажба производствена складова база, в промишлена зона на гр. Карнобат. Базата е напълно самостоятелна, разположена на площ от 6 671 кв.м, и с прилежащ сграден фонд със ЗП – 2 160 кв.м, представляващ производствени халета и складови помещения. Имотът е разположен в промишлена зона, в непосредствена близост до товарна гара, в съседство с много действащи производствени и складови предприятия, в близост до централната част на града. Добра инфраструктура, осигуряваща безпроблемен и целогодишен достъп.  Относно районът – може да бъдат закупени допълнително площи по избор на клиента според необходимостта и естеството на дейността, заедно със съществуващиятзастроен сграден фонд, както и земя като площ колкото е необходима. Целият район и пътищата за достъп до складовете и около тях е опасан отбетонни пътища ( видимо на снимките ), а също и терени с голяма свободнаплощ за развъртане на камиони, тирове и др. колесна техника. Базата е напълно автономна, разполага с всички необходими комуникации, собствен трафопост и е присъединена към канализация. Базата е изключително подходяща като бизнес инвестиция, за развиването на нов или разширяването на съществуващ  бизнес, за логистична дейност, ТИР паркинг и други  дейности. FRIENDS HOUSE разпола с пълната документация, скици и план на обекта. За въпроси и огледи, моля пишете на посоченият е-мейл. Оглед и договаряне на цени и условия се извършват директно със собственика! Ref.No: 211

EXCLUSIVE. FRIENDS HOUSE offers for sale a production warehouse in an industrial area of ​​Karnobat. The base is completely independent, located on an area of ​​6,671 sq.m., and with an adjacent building stock with a total area of ​​2,160 sq.m., representing production halls and warehouses. The property is located in an industrial area, in close proximity to a freight station, adjacent to many active manufacturing and warehousing enterprises, close to the central part of the city. Good infrastructure providing hassle-free and year-round access. Regarding the area – additional areas can be purchased according to the customer’s choice according to the need and nature of the activity, together with the existing built-up building fund, as well as land as an area as needed. The entire area and the access roads to and around the warehouses are surrounded by concrete roads (visible in the photos), as well as terrains with a large free area for rolling out trucks, trailers, etc. wheeled machinery. The base is completely autonomous, has all the necessary communications, its own substation and is connected to sewerage. The base is extremely suitable as a business investment, for the development of a new or the expansion of an existing business, for logistics activities, TIR parking and other activities. FRIENDS HOUSE received the complete documentation, sketches and site plan. For questions and views, please write to the indicated e-mail. Inspection and negotiation of prices and conditions are carried out directly with the owner! Ref.No: 211

Продавам склад гр.Разград

ЦЕНА: 1 152 200 Евро

ПЛОЩ: Земя – 12 210 кв.м / ЗП – 2 700 кв.м

Ref.No. 215

Запитване / Inquiry :
housefriends911@gmail.com; evgeni_mitev@friendshouse.bg
+359 889 944 793

ЕКСКЛУЗИВ.НАМАЛЕНА ЦЕНА. FRIENDS HOUSE  предлага за продажба производствена складова база, в промишлена зона на гр. Разград. Базата е напълно самостоятелна, разположена на площ от 12 210 кв.м, и с прилежащ сграден фонд със РЗП – 2 700 кв.м, представляващ производствени халета, складови помещения ,административна част и др.Общият брой на застроените постройки в базата е 12. Отделно има още 2 незавършени сгради ( виждат се на последните 2 снимки ), които са с общо РЗП – 464 кв.м .Имотът е разположен в промишлена зона, в  близост до товарна гара, в съседство с много действащи производствени и складови предприятия, в близост до централната част на града. Добра инфраструктура, осигуряваща безпроблемен и целогодишен достъп.  Относно районът – базата има възможност да бъде разделена на 2 или 3 сектора. Има възможност да бъде закупена и  ½ от базата, или отделен сектор.Целият район и пътищата за достъп до сградите и около тях е опасан от бетонни пътища ( видимо на снимките ), а също и терен с голяма свободна площ за развъртане на камиони, тирове и др. колесна техника. Базата е напълно автономна, разполага с всички необходими комуникации и е присъединена към канализация. Захранването е от собствен трафопост на базата, и отделно има паралелно захранване към външен трафопост. Базата е изключително подходяща като бизнес инвестиция, за развиването на нов или разширяването на съществуващ  биснес, за логистична дейност, ТИР паркинг и други дейности.  FRIENDS HOUSE разпола с пълната документация, скици и план на обекта. За въпроси и огледи, моля пишете на посоченият е-мейл. Оглед и договаряне на цени и условия се извършват директно със собственика! Ref.No: 215

EXCLUSIVE. FRIENDS HOUSE offers for sale a production warehouse in an industrial area of ​​Razgrad. The base is completely independent, located on an area of ​​12,200 sq.m., and with an adjacent building stock with a built-up area of ​​3,200 sq.m., representing production halls, warehouses, an administrative part, etc. The total number of built-up buildings in the base is 12 Separately, there are 2 more unfinished buildings (you can see in the last 2 photos), which have a total built-up area of ​​350 sq.m. The property is located in an industrial area, near a freight station, adjacent to many active production and warehouse enterprises, near the central part of the city. Good infrastructure providing hassle-free and year-round access. Regarding the area – the base has the possibility to be divided into 2 or 3 sectors. It is possible to purchase ½ of the base, or a separate sector. The entire area and the access roads to the buildings and around them are surrounded by concrete roads (visible in the photos), as well as a terrain with a large free area for rolling out trucks, tracks, etc. wheeled machinery. The base is completely autonomous, has all the necessary communications and is connected to a sewer. The power supply is from the base’s own substation, and separately there is a parallel supply to an external substation.The base is extremely suitable as a business investment, for the development of a new or the expansion of an existing business, for logistics activities, TIR parking and other activities. FRIENDS HOUSE received the complete documentation, sketches and site plan. For questions and views, please write to the indicated e-mail. Inspection and negotiation of prices and conditions are carried out directly with the owner! Ref.No: 215

Продавам склад гр.Карнобат

ЦЕНА: 1 214 000 Евро

ПЛОЩ: Земя – 14 193 кв.м / ЗП – 6 271 кв.м

Ref.No. 212

Запитване / Inquiry :
housefriends911@gmail.com; evgeni_mitev@friendshouse.bg
+359 889 944 793

ЕКСКЛУЗИВ. FRIENDS HOUSEпредлага за продажба производствена складова база, в промишлена зона на гр. Карнобат. Базата е напълно самостоятелна, разположена на площ от 14 193 кв.м, и с прилежащ сграден фонд със ЗП – 6 271 кв.м, представляващ производствени халета и складови помещения. Имотът е разположен в промишлена зона, в непосредствена близост до товарна гара, в съседство с много действащи производствени и складови предприятия, в близост до централната част на града. Добра инфраструктура, осигуряваща безпроблемен и целогодишен достъп.  Относно районът – може да бъдат закупени допълнително площи по избор на клиента според необходимостта и естеството на дейността, заедно със съществуващиятзастроен сграден фонд, както и земя като площ колкото е необходима. Целият район и пътищата за достъп до складовете и около тях е опасан отбетонни пътища ( видимо на снимките ), а също и терени с голяма свободнаплощ за развъртане на камиони, тирове и др. колесна техника. Базата е напълно автономна, разполага с всички необходими комуникации, собствен трафопост и е присъединена към канализация. Базата е изключително подходяща като бизнес инвестиция, за развиването на нов или разширяването на съществуващ  бизнес, за логистична дейност, ТИР паркинг и други           дейности. FRIENDS HOUSE разпола с пълната документация, скици и план на обекта. За въпроси и огледи, моля пишете на посоченият е-мейл. Оглед и договаряне на цени и условия се извършват директно със собственика! Ref.No: 212

EXCLUSIVE. FRIENDS HOUSE offers for sale a production warehouse in an industrial area of ​​Karnobat. The base is completely independent, located on an area of ​​14,193 sq.m., and with an adjacent building stock with a total area of ​​6,271 sq.m., representing production halls and warehouses. The property is located in an industrial area, in close proximity to a freight station, adjacent to many active manufacturing and warehousing enterprises, close to the central part of the city. Good infrastructure providing hassle-free and year-round access. Regarding the area – additional areas can be purchased according to the customer’s choice according to the need and nature of the activity, together with the existing built-up building fund, as well as land as an area as needed. The entire area and the access roads to and around the warehouses are surrounded by concrete roads (visible in the photos), as well as terrains with a large free area for rolling out trucks, trailers, etc. wheeled machinery. The base is completely autonomous, has all the necessary communications, its own substation and is connected to sewerage. The base is extremely suitable as a business investment, for the development of a new or the expansion of an existing business, for logistics activities, TIR parking and other activities. FRIENDS HOUSE received the complete documentation, sketches and site plan. For questions and views, please write to the indicated e-mail. Inspection and negotiation of prices and conditions are carried out directly with the owner! Ref.No: 212

Продавам склад гр.Горна Оряховица

ЦЕНА : 221 658 Евро

ПЛОЩ : Земя – 3 222 кв.м

ЗП – СГРАДА – 1 061 кв.м

Ref.No. 231

Запитване / Inquiry :
housefriends911@gmail.com; evgeni_mitev@friendshouse.bg
+359 889 944 793

ЕКСКЛУЗИВ. FRIENDS HOUSE  предлага за продажба промишлен обект  с площ  от 3 222 кв.м дворна част и съществуващата в него производственно-складова база със  ЗП – 1 061 кв.м. ( Обект No.1 ). Имотът е в промишлена зона,  непосредствено на границата с гр.Горна Оряховица. Базата е напълно самостоятелна.  Има възможност да се закупят и някои от съседните 2 бази граничещи с обекта  (No.2 и No.6 ), както заедно, така и поотделно ! Ток, вода, канализация.Това предоставя възможност за конфигурация на имот според  нужните за целта параметри. Гр.Горна Оряховица е  географски център на България. Имотът се намира на 1 км от летището, и достъпът е по асфалтов път от ул.Свети княз Борис I. Имайки в предвид локацията , наличието на ЖП превоз и международно пасажерско и товарно летище, това е едно изгодно предложение за бизнес инвестиция, за нов или разширяване на съществуващ бизнес. FRIENDS HOUSE  разпола с пълната документация ,скици  и план на обекта, включително и с готови  ценови оферти за съседните имоти. За въпроси и огледи, моля пишете на посоченият е-мейл : housefriends 911@gmail.com,  или се свържете по телефона. Ref.No: 231