For sale production – warehouse base in the city of Karnobat, Bulgaria / Продавам производствен цех гр.Карнобат

PRICE / ЦЕНА : 797 700 Евро

AREA / ПЛОЩ : Земя – 14 193 кв.м

CONSTRUCTION / ЗП – 6 271 кв.м

Ref.No. 212

Запитване / Inquiry :


housefriends911@gmail.com; +359 889 944 793

…………………………………………………………………………………………………………………………..

EXCLUSIVE. DISCOUNTED PRICE FRIENDS HOUSE offers for sale a production warehouse in an industrial area of ​​Karnobat. The base is completely independent, located on an area of ​​14,193 sq.m., and with an adjacent building stock with a total area of ​​6,271 sq.m., representing production halls and warehouses. The property is located in an industrial area, in close proximity to a freight station, adjacent to many active manufacturing and warehousing enterprises, close to the central part of the city. Good infrastructure providing hassle-free and year-round access. Regarding the area – additional areas can be purchased according to the customer’s choice according to the need and nature of the activity, together with the existing built-up building fund, as well as land as an area as needed. The entire area and the access roads to and around the warehouses are surrounded by concrete roads (visible in the photos), as well as terrains with a large free area for rolling out trucks, trailers, etc. wheeled machinery. The base is completely autonomous, has all the necessary communications, its own substation and is connected to sewerage. The base is extremely suitable as a business investment, for the development of a new or the expansion of an existing business, for logistics activities, TIR parking and other activities. FRIENDS HOUSE received the complete documentation, sketches and site plan. For questions and views, please write to the indicated e-mail. Inspection and negotiation of prices and conditions are carried out directly with the owner! Ref.No: 212

…………………………………………………………………………………………………………………………..

ЕКСКЛУЗИВ. НАМАЛЕНА ЦЕНА. FRIENDS HOUSE предлага за продажба производствена складова база, в промишлена зона на гр. Карнобат. Базата е напълно самостоятелна, разположена на площ от 14 193 кв.м, и с прилежащ сграден фонд със ЗП – 6 271 кв.м, представляващ производствени халета и складови помещения. Имотът е разположен в промишлена зона, в непосредствена близост до товарна гара, в съседство с много действащи производствени и складови предприятия, в близост до централната част на града. Добра инфраструктура, осигуряваща безпроблемен и целогодишен достъп.  Относно районът – може да бъдат закупени допълнително площи по избор на клиента според необходимостта и естеството на дейността, заедно със съществуващиятзастроен сграден фонд, както и земя като площ колкото е необходима. Целият район и пътищата за достъп до складовете и около тях е опасан отбетонни пътища ( видимо на снимките ), а също и терени с голяма свободнаплощ за развъртане на камиони, тирове и др. колесна техника. Базата е напълно автономна, разполага с всички необходими комуникации, собствен трафопост и е присъединена към канализация. Базата е изключително подходяща като бизнес инвестиция, за развиването на нов или разширяването на съществуващ  бизнес, за логистична дейност, ТИР паркинг и други           дейности. FRIENDS HOUSE разпола с пълната документация, скици и план на обекта. За въпроси и огледи, моля пишете на посоченият е-мейл. Оглед и договаряне на цени и условия се извършват директно със собственика! Ref.No: 212

Parcel for Sale, city of Varna, area of Priboi, Bulgaria / Продавам парцел, гр.Варна м-ст Прибой

PRICE / ЦЕНА : 426 500 Евро

AREA / ПЛОЩ : 6 562 кв.м

Ref.No. 202

Запитване / Inquiry :

housefriends911@gmail.com; +359 889 944 793

………………………………………………………………………………………………………………………..

EXCLUSIVE. FRIENDS HOUSE offers a unique parcel in

regulation, in the village of Priboi (city of Varna), within

walking distance to the seashore. The parcel has an area of ​​

6 562 square meters, intended for resort development and

has the following development parameters – kint -0.8,

density 25%, and height 10 m. All communications –

electricity, water and sewerage are at the border. Access to

the property – entirely on an asphalt road. For questions and

inquiries, please write to the indicated e-mail: housefriends

911@gmail.com, or call the indicated contact phone number.

Ref.No: 202

………………………………………………………………………………………………………………………………

ЕКСКЛУЗИВ. FRIENDS HOUSE предлага уникален

парцел в регулация, в с.о Прибой ( м-ст Фичоза ), на

пешеходно отстояние до морския бряг. Парцелът е с

площ от 6 562  кв.м,  с предназначение за курортно

застрояване  и има следните параметри на застрояване

– кинт -0,8, плътност 25 %, и височина 10 м. Всички

комуникации – ток, вода и канализация са на граница.

Достъп до имота – изцяло по асфалтов път. За въпроси и

огледи, моля пишете на посоченият е-мейл :

housefriends 911@gmail.com, или се обадете на

указаният телефон за връзка. Имотът се предлага само

за клиенти на фирмата. Ref.No: 202

……………………………………………………………………………………………………………………………….

ПРОДАВАМ ПАРЦЕЛ гр.Варна м-ст Прибой

ЦЕНА: 825 000 Евро

ПЛОЩ: 11 000 кв.м

Ref.No. 202

Запитване / Inquiry :
housefriends911@gmail.com; evgeni_mitev@friendshouse.bg
+359 889 944 793

ЕКСКЛУЗИВ. FRIENDS HOUSE предлага уникален парцел в регулация, в с.о Прибой ( м-ст Фичоза ), на пешеходно отстояние до морския бряг. Парцелът е с площ от 11 000  кв.м,  с предназначение за курортно застрояване  и има следните параметри на застрояване – кинт -0,8, плътност 25 %, и височина 10 м. Всички комуникации – ток, вода и канализация са на граница. Достъп до имота – изцяло по асфалтов път. За въпроси и огледи, моля пишете на посоченият е-мейл : housefriends 911@gmail.com. Ref.No: 202

ПРОДАВАМ СКЛАД гр.Горна Оряховица

ЦЕНА: 495 000 Евро

ПЛОЩ: ЗП – 1 450 кв.м / Земя – 3 340 кв.м

Ref.No. 205

Запитване / Inquiry :
housefriends911@gmail.com; evgeni_mitev@friendshouse.bg
+359 889 944 793

FRIENDS HOUSE  предлага за продажба производствена складова база с площ  от 3 340 кв.м и съществуващият в него сграден фонд  от 2 промишлени сгради  съответно със застроена площ  от 700 кв.м и 750 кв.м ( обща застроена площ – 1450 кв.м ) при цена от 495 000 евро.  Имотът е в промишлена зона,  непосредствено на границата с гр.Горна Оряховица.

Базата е напълно самостоятелна и при желание има възможност да се закупят още площи – земя и сгради, и самостоятелният имот да се разшири до нужните за целта параметри.

Гр.Горна Оряховица е географски център на България.Имайки в предвид локацията , наличието на ЖП превоз и международно товарно летище, специализирано в карго полети, това е едно изгодно предложение за бизнес инвестиция, за нов или разширяване на съществуващ бизнес. FRIENDS HOUSE  разпола с пълната документация ,скици  и план на обекта, включително и с готови  ценови оферти за отделните сгради и постройки. Оглед и договаряне на цени и условия се извършват директно със собственика ! Ref.No: 205

ПРОДАВАМ ПРОМ.ПОМЕЩЕНИЕ гр.Горна Оряховица

ЦЕНА : 495 000 Евро

ПЛОЩ : ЗП – 1 450 кв.м / Земя – 3 340 кв.м

Ref.No. 205

Запитване / Inquiry :
housefriends911@gmail.com; evgeni_mitev@friendshouse.bg
+359 889 944 793

FRIENDS HOUSE  предлага за продажба производствена складова база с площ  от 3 340 кв.м и съществуващият в него сграден фонд  от 2 промишлени сгради  съответно със застроена площ  от 700 кв.м и 750 кв.м ( обща застроена площ – 1450 кв.м ) при цена от 495 000 евро.  Имотът е в промишлена зона,  непосредствено на границата с гр.Горна Оряховица.

Базата е напълно самостоятелна и при желание има възможност да се закупят още площи – земя и сгради, и самостоятелният имот да се разшири до нужните за целта параметри.

Гр.Горна Оряховица е географски център на България.Имайки в предвид локацията , наличието на ЖП превоз и международно товарно летище, специализирано в карго полети, това е едно изгодно предложение за бизнес инвестиция, за нов или разширяване на съществуващ бизнес. FRIENDS HOUSE  разпола с пълната документация ,скици  и план на обекта, включително и с готови  ценови оферти за отделните сгради и постройки. Оглед и договаряне на цени и условия се извършват директно със собственика ! Ref.No: 205